สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

บริษัท เป็นผู้ชนะในการเสนอราคา E-Bidding เครื่องถ่ายเอกสาร 45 เครื่อง

บริษัท มหาจำเริญ นำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ ยี่ห้อ Samsung  SL-K7500GX multifunctional Laser ให้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในในส่วนงานราชการ ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Samsung SL-K7500GX multifunctional Laser

สามารถตอบโจทย์การใช้งาน ด้วนความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที พร้อมฟังก์ชั่น Copy, Print, Scan ในเครื่องเดียว

การบริการแบบ Onsite

ทีมงานบริการ พร้อมติดตั้งและแก้ไขปัญหา ทั้งแบบ Remote และ ซ่อมบำรุงแบบ Onsite ถึงสถานที่ และการบริการหมึกสำรองเพื่อไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน

ระบบบริการตรวจสอบเครื่องแบบ Cloud Technology

ผู้ใช้บริการสามารถ แจ้งขอความช่วยเหลือ ผ่านระบบ Service ได้โดยตรง ผ่านช่องทางที่รวดเร็ว และเก็บประวัติการซ่อมบำรุงทุกเคส และบันทึกเป็นรายเครื่องด้วย ระบบที่มีประสิทธิภภาพ