ระบบบริหารงานพิมพ์
(Managed Print Services)

บริการ MPS ของ MJ

ช่วยให้คุณวัดผลดำเนินการทางธุรกิจได้ มาดูกันว่าคุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเพียงใด  ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการพิมพ์ตามการเติบโตของธุรกิจ พร้อมช่วยคุณคาดการณ์ค่าใช้จ่าย เพิ่มระยะเวลาการใช้เครื่อง และยกระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบงานพิมพ์ภายในองค์กร

ควบคุมงานพิมพ์แบบมีระบบ

ระบบที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถรับทราบและเข้าใจถึงผลลัพธ์การพิมพ์ของตนเองในแต่ละเดือน ว่าสอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการงานพิมพ์ขององค์กรหรือไม่

ข้อมูลเชิงลึกในระบบงานพิมพ์

ที่ถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานพิมพ์อย่างแท้จริง ซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติในการตรวจสอบจำนวนการพิมพ์ของแต่ละบุคคล รวมทั้งการดูข้อมูลเชิงลึกว่า พิมพ์อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

ง่ายต่อการบริหารจัดการฝ่าย IT

อนุญาติให้บุคลากรฝ่าย IT สามารถบริหารจัดการระบบการพิมพ์ในแบบภาพรวมของทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น รวมถึงสร้างเงื่อนไขของการพิมพ์ และการเข้าถึงข้อมูล

ความปลอดภัยในงานเอกสาร

ตอบสนองความต้องการในแง่ของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กรได้